Workshopforløb

  • Skræddersyet forumteater der tager afsæt i situationer fra de unges hverdag.  
  • Debatskabende vurderingsøvelser om kropsidealer, kønsidentitet og seksualitet. 
  • Kommunikationstræning i konkrete scenarier (gråzoner og kompleksitet) 
  • Samarbejdsøvelser og idéudveksling med plads til diversitet og normkritik

Formater

Vi tilbyder både kortere og længere workshopforløb, der kan sammensættes efter behov. En workshop kan tage afsæt i et tema, en konkret problematik eller en åben udviklingsproces med de unge. 


  • Tema: Fx samtykke eller kønsidentitet
  • Problematik: En konkret udfordring, som de unge ikke ved, hvordan de skal håndtere (fx grænseoverskridende feltkultur) 
  • Åben proces: Højaktuelt forumteater med afsæt i, hvad der optager de unge. Vi faciliterer idé-brainstorm, situationsspecifik konkretisering, dramatisk iscenesættelse og fiktiv distance og interaktivt arbejde med handlingsmuligheder.